Jak pečovat o své partnerství a být stále zamilovaní? Podívejte se na nový online seminář Vědomé partnerství.

Obchodní podmínky

 1. Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej e-booku Symptotermální metoda v praxi (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.prirozenaantikoncepce.cz
 2. Poskytovatelem předmětu koupě je živnostník, Bc. Kateřina Juřenčáková, IČ 05358876
 3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
 4. Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku Produktu, je nutné pročíst celý e-book, vypracovat a skontrolovat praktická cvičení a doporučuje se první záznamy dle Symptotermální metody konzultovat s poradcem.

Objednávání

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.prirozenaantikoncepce.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.prirozenaantikoncepce.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup e-booku Symptotermální metoda v praxi a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

 1. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Kupující si může tento doklad vytisknout. Všechny bonusy budou zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Platba

 1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 2. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Garance vrácení peněz

 1. Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 2. Při zakoupení e-booku Symptotermální metoda v praxi má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 10 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: k.jurencakova@centrum.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti.  Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online programu. Částka bude vrácena nejpozději do 21 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a kupující nebude mít právo na získání a využití případných bonusů.
 3. Cílem e-booku Symptotermální metoda v praxi je pomoci všem, kteří si e-book zakoupí.

Odpovědnost

 1. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Odpovědnost za obsah webu: webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.prirozenaantikoncepce.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.prirozenaantikoncepce.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.