Jak pečovat o své partnerství a být stále zamilovaní? Podívejte se na nový online seminář Vědomé partnerství.

Rozhovor s gynekoložkou MUDr. Šárkou Kutálkovou

 

S MUDr. Šárkou Kutálkovou jsem se setkala v jejím centru v Brně na Vranovské ulici. Šárka je velmi krásná žena, máma dvou synů a gynekoložka, která má laskavý a otevřený přístup ke svým klientkám. Pro mě toto setkání bylo velmi příjemné. Syndrom bílého pláště, který se u mne dostavuje při setkání s lékaři, vůbec neměl šanci se projevit. Šárka měla zářivé červené tričko, krásný úsměv a velmi milý pohled i přístup. Povídání s ní bylo pro mne opravdu inspirativní.


 

Šárko jste žena, máma, partnerka a máte náročné povolání gynekoložky. Jak zvládáte tyto své role, najdete si někdy prostor i na sebe? Ženy se totiž často ptají, jak být ženou v tomto mužsky orientovaném světě. Máte nějaký návod, jak při každodenních povinnostech oslavit a vnímat své ženství?

Kouzlo máme všichni v sobě. Stačí trocha sebeúcty a ta nás zastaví v tendenci dělat služky. Pečuji s láskou o svoji rodinu i své klientky i sebe, vědoma si toho, že pokud je žena gynekologicky zdráva, dává jí to dobrý start do kvalitního vztahu s mužem a k vytvoření zdravé rodiny. Čím jsem starší, tím více si užívám tu nádheru být ženou a vážím si žen stále víc. Jak odrostly děti, postupně mi přibývá volný čas, takže dnes mám činností mnoho a dbám, abych si ve volném čase vytvářela krásné vzpomínky pro “ svá stará kolena“…to jsou okamžiky, které s rutinou nemají nic společného! Prostě mám pocit, že život je báječné dobrodružství, které stojí zato si užít. Je to ale dáno nikoli zevními okolnostmi nebo lidmi kolem Vás, je anebo není to ve Vás samých, v našem postoji ke všemu!

 

Někdy mám pocit, že žijeme v „instantním“ světe. Když nás něco bolí, dáme si pilulku, když nechceme být plodné, dáme si pilulku, když chceme mít dítě, tak se to musí podařit skoro na první pokus. Vše kolem nás je rychlé a my často saháme pro jednoduchá řešení. Co si o tom myslíte? Je nějaká možnost, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu?

Ano je, ale lidé jsou pohodlní, líní a nechtějí se věnovat sami sobě. Raději hledají důvody, proč se nejde uzdravit, než by se o to pokusili. Často u chronicky nemocných vidíme, že celé jejich žití závisí na nemoci. Nyní žijí bojem s nemocí, ale bez nemoci by neměli pro co žít. „Léčí“ se nikoli pro uzdravení, nýbrž pro léčbu samotnou – konečně mají dost pozornosti. Kdo z hloubi duše touží se uzdravit, uzdraví se. Je samozřejmě nutné mnoho změnit- vztah k sobě a okolí, vztah k nemoci, cvičit a být k sobě poctivý.

Na svých webových stránkách uvádíte, že nabízíte různé metody antikoncepce. Když k Vám přijde klientka a zeptá se na doporučení antikoncepce, která by pro ni byla nejlepší, z jakých možností si u Vás může vybrat?

untitledDnes je téměř nekonečně možností. Pro mladou dívku je dobré poznat své tělo, přijmout své ženství jako bonus života a pochopit, jak úžasný je to dar. Jen žena je schopna vytvořit novou bytost a přivést ji na svět. Za to se žena těší obdivu, úctě a ochraně mužů. Jistě, potřebuje najít spřízněnou duši pro založení rodiny a správný čas- třeba po dokončení studií… pro toto období se chce chránit před neplánovaným početím. Pro nerodivší ženy raději volím různé kombinace nehormonální antikoncepce, pokud potřebuje dívka řešit i přidružené potíže – akné, bolestivou či velmi silnou menstruaci, je vhodná hormonální antikoncepce. Tělíska já osobně doporučuji spíše po porodu.

 

Stránky Přirozená antikoncepce, se primárně orientují na metodu, která se nazývá Symptotermální metoda a dle publikace Technologie kontracepce 19. vydání i Světové zdravotnické organizace, je tato meta považována za vysoce spolehlivou metodu ochrany proti početí. Spolehlivost se uvádí shodná s antikoncepční pilulkou při správném použití, tedy 99,6%, ale tato metoda není jen formou antikoncepce, ale také je metodou vhodnou pro plánované početí, řešení příčin neplodnosti a sebepoznání. Pracuje s touto metodou i Vaše centrum a případně jak?

Ano, používáme sledování bazálních teplot dost často. Většinou spíše pro zjištění důvodu potíží s otěhotněním nebo nepravidelného menstruačního cyklu, jelikož při antikoncepčním užití narážíme na neochotu sledovat pravidelně své tělo a obavy pacientek z vlastního selhání v pozorování.

Jsem přesvědčena, že všechny nástroje, které v našem životě máme, jsou primárně pro naše dobro, jen záleží, zda je využíváme nebo zneužíváme. To samé si myslím o hormonální antikoncepci, která je dnes běžně používána k mnoha jiným účelům, než jen k antikoncepčním. Jsou nějaké důvody, kvůli kterým byste hormonální antikoncepci nebo jinou hormonální léčbu nepředepsala, ale raději byste ženu/pár podpořila jiným způsobem?

Primárně já jako lékař musím pacientce pomoci být zdravá a pomoci jí k nejvyšší možné kvalitě života. Pokud přijde s požadavkem získat informace o možnostech antikoncepce – dám jí vyčerpávající informace o všech u nás dostupných metodách. Pokud přijde s prosbou o antikoncepční pilule, pokud to její zdravotní stav nepoškodí, vyhovím jí. Nepřísluší mi hodnotit, zda její požadavek je správný, stejně jako hodnotit, zda má žít sexuálně aktivně, zda má slušného partnera apod.

Co si myslíte o dlouhodobém užíváním hormonální antikoncepce? Může dlouhodobé užívání nějak ovlivnit ženu jak na straně fyzické, emoční, psychické či duchovní?

Primárně by se neměly antikoncepční pilule užívat zbytečně. Hormonální antikoncepce je lék. Principem léku je, že přináší za určitých podmínek velkou pomoc, za jiných podmínek škodí. Lékař oboje zná a ženě poradí. Vždy při užívání léků je to jako se vším v životě – něco za něco. Žena s pilulkou získá pohodlí, pocit klidu, zlepšení pleti, slabé a nebolestivé krvácení, ale také zvýšení rizika krevních sraženin, smazání pro ženu typických změn během menstruačního cyklu. Toto je příjemné zachováním stále stejné výkonnosti, ale pro některé ženy nepříjemné poklesem libida, rostoucí frustrací z nenaplnění psychických potřeb ženy během chybějícího cyklu a psychickým dyskomfortem. Také záleží na délce užívání antikoncepce – pokud chci antikoncepci na 20let, volím tělísko, pokud ji chci už napořád, volím sterilizaci, pokud ji řeším jen na dobu studia, mohu volit nehormonální metody nebo pilulku.

Často si ženy stěžují, že jsou k instantním řešeným tlačeny samostatnými lékaři. V období dospívání

untiedk hormonální antikoncepci, později, když se hormonální antikoncepci rozhodnou vysadit a cyklus se nerozjede do měsíce, jsou nabádány k hormonálním injekcím a v případě, že mají problémy s otěhotněním, je jim jako jedno z prvních možností nabízeno umělé oplodnění. Co si o tom myslíte, je dobré a nezbytné do cyklu neustále zasahovat? Neexistují jiné možnosti?

Pokud dívka užívá hormonální antikoncepci (dále HAK), pak nefunguje její menstruační cyklus – je řízen uměle hormony. Po jejich vysazení většinou spontánní menstruace nastoupí do 3měsíců. Pokud nikoli, je třeba zajít ke gynekologovi a zjistit příčinu. Teprve nyní se může projevit hormonální problém ženy, který byl potlačen HAK. Tady je doba, kdy řešíme konkrétní problém ženy a cílem nejsou měsíčky, nýbrž pravidelná ovulace zajišťující plodnost a menstruace je jen jejím následkem. Existuje mnoho bylin a nehormonálních preparátů, které mohou pomoci a já je volím jako metodu 1. volby. Pokud nestačí, pak sáhnu po hormonech, kde začínáme vždy od nejnižší dávky, kterou postupně vyfitrujeme až na účinnou dávku. Umělé oplodnění já osobně považuji až za poslední možnost. V tomto platí „co člověk, to názor“. Podle mě, pokud má tělo nějaký problém, pro který nemůže otěhotnět, je lépe vyřešit jeho problém, pak otěhotnění většinou přijde spontánně nebo s malou podporou, je fyziologické, rodiče nemají pocit vlastního selhání a dítě je zdravé a šťastné.

Povídaly jsme si spolu o tom, kolik mýtů koluje společností o naší plodnosti a uváděla jste Šárko vlastní zkušenost, kdy Vám zkušený lékař – gynekolog na přednášce na škole řekl, že žena pokud je zdravá, nemá žádný výtok. V tu chvíli byly stigmatizovány všechny ženy v přednáškové místnosti, protože zdravá žena se bez děložního hlenu neobejde. Jak tomuto předcházet? Jak zamezit tomu, aby se ženy léčily na svůj zdravý děložní hlen?

Ano, bylo to již před desítkami let na přednášce pro sestřičky (studovala jsem tehdy SZŠ). Je dobré si uvědomit, že každá sliznice v organismu je něčím zvlhčována. Pokud není, pak bolí, pálí…Čípek děložní je důležitou hranicí mezi sterilním prostředím dělohy (propojené přes vejcovody s dutinou břišní) a nesterilní pochvou (otevřenou ven, kde na kůži jsou běžně miliony bakterií). Aby tato bariéra fungovala, je čípek vybaven speciálním epitelem, který vytváří hojnost hustého hlenu. Ten se stále tvoří nový a starý se posouvá gravitací dolů do pochvy. V době ovulace se změní na řídký, tažný na několik dnů, aby měly spermie šanci jej překonat, pak opět zhoustne. Pokud je výtok hlenovitý, nesvědí, nepálí, nezapáchá, není barevný, pak je v pořádku!…to by mělo být součástí výuky již pro dospívající dívky na ZŠ, aby znaly důvod děložního hlenu a nebudovaly si pocit odporu k něčemu normálnímu.

Snažím se oslovovat lékaře/řky gynekology a gynekoložky, protože mne neustále oslovují další klientky, zda bych jim doporučila někoho vstřícného, kdo umí pracovat i s metodami „přirozené antikoncepce“. Máte zkušenost s klientkami, které jsou ochotné za Vámi přijet i z větší dálky? Nevadilo by Vám, kdyby za Vámi dojížděly třeba z Prahy?

Běžně za mnou jezdí pacientky z celého světa, domluvíme se já Anglicky, kolegyně Francouzky, takže myslím, že Praha je vlastně za rohem. 🙂

Chtěla bych velmi poděkovat za rozhovor a přeji mnoho spokojených klientek!


Pro www.prirozenaantikoncepce.cz

Bc. Kateřina Juřenčáková